Çerez Örnek

Tarihçe

   Dünya doğal kaynaklarının önemli bir bölümünü bitkiler oluşturmaktadır. Bu gerçeği gören ülkeler bu kaynakları tespit etmek, değerlendirmek ve zarar görmelerini önlemek için çok eskilere dayanan çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmaların bir kısmı da Botanik Bahçeleri ve Herbaryum Merkezleri kurularak yapılmıştır. Yurdumuz bitkisel çeşitlilik açısından dünyanın önde gelen ve korunması öncelikli noktalarındandır, bu zenginliği ve dünyadaki bitki çeşitliliğini tanıtmak, araştırma ve öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak amacı ile Ege Üniveristesi Fen Fakültesi bünyesinde bir Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi kurulmasına karar verilmiştir.

1970 Ege Ü. Botanik Bahçesi

İlk olarak Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi, Genel Botanik Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Yusuf VARDAR’ ın önderliğinde, ilk bahçe şefi Ziraat Teknisyeni Nevzat Ersoy’ un teknik katkıları ve Sistematik Botanik Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Necmettin ZEYBEK’ in ortak görüşleri ile Fen Fakültesi Profesörler kurulunun 14.12.1962 tarih ve 29/11 sayılı kararı, Üniversitemiz senatosunun onayı ve Devlet Planlama Teşkilatının öngördüğü esaslar içinde Fen Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 

Prof. Dr. Yusuf VARDAR ve Prof. Dr. Necmettin ZEYBEK

O dönem kürsülerin yer aldığı Bornova Bölge Ziraat Okulu’ndan kalma ana binanın bir balkonu camla kapatılarak bir mini sera haline getirilmiş ve 1963 yılında buradan dünyaya ilk tohum katoloğu yayınlanmıştır. Dönemin Rektörü Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ’ün de desteği ile bugünkü Botanik Bahçesi ve Herbaryum Merkezi’nin planları hazırlanmıştır. 

Mayıs 1964 ilk botanik bahçesi (Erkuter Leblebici arşivi)

Ege Ü. Botanik Bahçesi Krokisi (1965)

Herbaryum ve Botanik Bahçesi Yönetim Binası 1966 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. Sonraki yıllarda Bahçe Şefi Uzm. Hüsnü SABAH’ın teknik gözetiminde kısa zamanda büyük gelişme göstererek ülkemizin botanik alanında sesini duyuran kuruluş, 1974 yılında Enstitü statüsüne yükselmiş ve 2010 sayılı kanun ile 2 profesör, 3 doçent, 6 asistan ve 4 araştırmacı kadrosu tahsis edilmiştir. 

1964 ilk herbaryum koleksiyonu oluşturma çalışmları (Erkuter Leblebici koleksiyonu)

Ege Ü. Botanik Bahçesi seraları kuruluş aşaması

İlk müdürlüğüne Prof.Dr. Necmettin ZEYBEK atanmıştır. Prof.Dr. Necmettin ZEYBEK’in Eczacılık Fakültesine geçmesiyle müdürlüğe 1977 senesinde Prof.Dr. Bilkan ÖZÖRGÜCÜ getirilmiştir. 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kapatılarak, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı’na bağlı bir birim olarak çalışmalarına devam etmiş, daha sonra Biyoloji Bölümünün önerisi ile Ege Üniversitesi senatosunun 09.09.1997 tarih ve 15/16 sayılı kararı, Yüksek Öğretim Kurulunun 11.11.1997 tarihli onayı ile “Botanik Bahçesi-Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi” adıyla doğrudan rektörlüğe bağlı bir merkez olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş aşamasında kurucu üye olarak; Prof.Dr.Özcan SEÇMEN, Prof.Dr.Avni GÜVEN, Prof.Dr. Yusuf GEMİCİ, Prof.Dr. Güven GÖRK  yer almışlardır.

14.07.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN

Bugün Merkez Müdürlüğü görevi Prof.Dr. Aykut GÜVENSEN tarafından yürütülmekte olup Doç.Dr. Hasan YILDIRIM ve Yrd.Doç.Dr. Ademi Fahri PİRHAN ile birlikte yönetim kurulu çalışmalarını sürdürmektedirler.

Ege Ü. Botanik Bahçesi seraları 2012


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ