Çerez Örnek

Misyon - Vizyon

   Biyoloji bilimine katkıda bulunma temel hedefinin ışığında çağa uygun araştırma ve uygulama metodları geliştirerek, başta ülkemiz bitkisel zenginliği olmak üzere dünya florasına ait örnekleri, koruma ve yaşatma stratejileri geliştirerek, bilim camiası ve halka sunmak.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ